Rok 2024 – kalendář obce Pržno

Kompletní kalendář v galerii

Zatím nejnovější z dlouhé řady kalendářů, u jejich kolébky jsem stál.

Tento kalendář je věnován činnosti, výkonům a aktivitám Sboru dobrovolných hasičů v Pržně. V roce 2024 slaví hasiči 120 let od rozhodnutí o založení dobrovolného sboru.

Příprava na tento kalendář patřila mezi ty nejnáročnější. Bylo potřebné nejprve zmapovat kompletní historii studiem v kronice a v dalších dostupných materiálech. Shromáždit velké množství dobových fotografií, diplomů, vítězných pohárů. V rámci přípravy na kalendář jsem fotograficky pokryl tři velké akce hasičů a získal tak kvalitní zdroj. Samostatnou akcí byla dokumentace používané techniky i analýza techniky již nepoužívané, její identifikace a přiřazení k časovému období.

Naštěstí se ukázalo, že SDH má k dispozici poměrně rozsáhlý fotografický materiál z předchozích let (fotografka Daniela Adamcová).

Kalendář se vrací do úplných začátků hasičského sboru, přináší kompletní seznam velitelů zásahové jednotky i starostů sdružení. Ukazuje zejména činnost dobrovolníků v oblasti péče o děti a dorost, nezapomíná ani na dopravní prostředky, které sloužily ve sboru. Samostatnou kapitolou je pak ukázka ze zásahů zásahové jednotky.

Kalendář je vybaven termíny svozu domovního odpadu a přináší i termíny konání velkých akcí, které jsou naplánována na rok 2024.

Kalendář byl vytisknut v osvědčené tiskárně Brázda z Hodonína nákladem 480 ks, což je zatím největší množství. Obec Pržno, která výrobu financuje předpokládá, že o kalendář bude velký zájem.Námět kalendáře přinesla Naděžda Ivánková, výběr fotografií, zpracování podkladů a zejména grafický návrh a koordinaci výroby kalendáře je z mé kuchyně. Nemalou pomocí byla i kontruktivní kritika a jazyková korekce, kterou provedla má manželka Jana.

Kompletní kalendář v galerii

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *