Rok 2022 – kalendář obce Pržno

Kompletní kalendář v galerii

Kalendář pro rok 2022 pro obec Pržno byl ve znamení školy a školství. Tento rok si obec připoměla 150 let od zahájení výstavby první budovy školy v Pržně a zajištění řádné školní výuky.

Kalendář přináší ve své první částli historické informace o první výuce, první obecní škole s jednou třídou, zmiňuje výstavbu velké budovy školy a její následnou úpravu a rekonstrukci. Přináší informace o školní družině a Mateřské škole v Pržně.

Ve své druhé části seznamuje čtenáře se systémem výuky ve škole, s organizovaným trávením volného času dětí i s dašími aktivitami školy a družiny. Zajímavostí je sbítka různých razítek, které škola používala, nebo také pžipomenutí návštěvy sportovní legendy ve škole.

Námět kalendáře s podstatný počet dokumentů a podkladů zajistila Naděžda Ivánková, průvodní fotografie v kalendáři jsou z mého a manželčiniho archivu. Sestavení kalendáře, grafickou podobu a koordinaci tisku jsem zajistil já. Kalendáře opět vytiskla tiskárna Brázna z Hodonína v nákladu 450 ks.

Kompletní kalendář v galerii

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *