Rok 2023 – kalendář obce Pržno

Přípravy kalendáře na ok 2023 probíhaly v poctivém sbírání informací o historii obce, pročítání kroniky a diskuzemi s pamětníky. V roce 2023 si obec připomíná výročí 450 let od první zmínky o existenci obce v dostupných kronikách.

Práce na tomto kalendáři byla zajímavá mino jiné i tám, že sjme spolupracovali s PhDr. Davidem Pindurem, PhD., který pro obec připravuje knihu o historii obce. Pro kalendář připravoval úvodní slovo, komentoval vložené fotografie a přispěl i některými snímky do kalendáře. Z tohoto pohledu byla spolupráce výhodná, při tvorbě byla větší jistota, že zveřejněné informace budou pravdivé a zakládají se na skutečných událostech.

Kalendář obsahuje historické snímky a hlavně popis, související s jejich obsahem. Ksalendář byl koncipován jako čtrnáctidenní – na jedné straně jsou dva týdenní rozvrhy. Toto rozhodnutí bylo dáno množstvím dostupných a zároveň kvalitních podkladů. Přeci jen, bavíme se o historii a v dávné minulosti nebyla možnost vše dokumentovat fotograficky a ani tato technika nebyla k dispozici. Navíc nebyly vedeny v celém rozsahu ani kroniky a tank nejsou k dispozici relevantní zdroje informací.

Kalendárium je vybavené informacemi o plánovaných velkých akcí pořádaných v obci a jsou vyznačeny dny svozi domácího odpadu. Kalendář obsahuje i základní informace o odpadovém hospodářství a je vybaven sadou důležitých telefonních čísel.

Fotografie a související texty pro kalendář připravil historik PhDr. David Pindur, PhD., spolupracovala Naděžda Ivánková a výslednou korekci textu zajistila má manželka Jana. Grafický návrh a kompletní sestavení kalendáře včetně úpravy všech fotografií je má práce, stejně tak koordinace výroby ve spolupráci s tiskárnou Brázda z Hodonína. Kalendář vydala obec Pržno s nákladem 450 ks.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *